Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą.
msikora napisał
04-01-2022
BURMISTRZ MIASTA USTROŃ Pan Przemysław Korcz Dotyczy: projektu planu zagospodarowania przestrzennego - osiedle Manhatan. W ramach tego projektu przewidziano wybudowanie drogi wzdłuż ekranów ochronnych w południowej części osiedla Manhatan. Już po pobieżnym zapoznaniu się z rysunkiem będącym częścią tego projektu nasuwa się oczywiste pytanie, dlaczego droga dojazdowa do planowanych osiedli mieszkaniowych na południe od osiedla Manhatan nie przebiega od ulicy Myśliwskiej wzdłuż ekranów ochronnych, tylko od ulicy Brody. Odcinek od ulicy Myśliwskiej byłby kilkukrotnie krótszy, zapewniając zarówno szybkie i wygodne połączenie z centrum Ustronia, jak i z drogą szybkiego ruchu w kierunku Wisły i Katowic. Budowa drogi od ulicy Brody do nowych osiedli mieszkaniowych, do których ma prowadzić, będzie dla mieszkańców osiedla kilkuletnim koszmarem spowodowanym hałasem towarzyszącym zawsze pracom budowlanym tego typu oraz hałasem od przejeżdżających tą drogą ciężarówek z materiałami budowlanymi oraz ciężkim sprzętem typu koparki, dźwigi, itp. Warto podkreślić, że wielu mieszkańców Ustronia już w trakcie konsultacji poprzedniej wersji projektu podkreślało, że dojazd od ulicy Myśliwskiej do nowych osiedli byłby 1000 razy łatwiejszy do zrealizowania i bardziej funkcjonalny. Budowa drogi od ulicy Brody nieuchronnie doprowadzi do likwidacji dużego obszaru terenów zielonych, wycinki lub zniszczenia setek mniejszych lub większych drzew rosnących wzdłuż ekranów ochronnych, w tym kilku wspaniałych, potężnych, kilkudziesięcioletnich. Drzewa te stanowią w tej chwili świetną, dodatkową ochronę akustyczną i są ważnym źródłem tlenu, a przy tym, szczególnie na osiedlach mieszkaniowych w miastach znakomicie poprawiają komfort życia, nie wspominając już o tym, że dla miasta uzdrowiska są wręcz na wagę złota. Po co nam droga o szerokości zbliżonej do szerokości równoległej do niej dwupasmówki z niezliczonymi miejscami parkingowymi między ekranem ochronnym, a pasem zieleni. Kto i po co będzie parkował w takim miejscu? Głównie turyści, którzy będą wędrować od Manhatanu w kierunku centrum miasta i z powrotem ulicą Brody, ale też na skróty przez osiedle, między blokami, pod oknami i balkonami mieszkańców. Czy o to chodzi władzom Ustronia? Nie ma na świecie, ani w Polsce przypadku, żeby miasto urządzało parkingi dla turystów na terenach osiedli mieszkaniowych. Może Ustroń będzie pierwszy, przynajmniej w takiej sprawie… Droga, o której mowa będzie stanowić ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci korzystających z terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym z boiska, które będzie bezpośrednio do niej przylegać. Rozumiem bowiem, że przedmiotowy projekt nie przewiduje likwidacji tego boiska, które byłoby jedynym na osiedlu, na którym dzieci mogą pograć w piłkę, chociaż z rysunku wynika, że boisko ulegnie znaczącemu zmniejszeniu, co już samo w sobie jest niedopuszczalne. Przez wiele lat mieszkańcy Manhatanu walczyli o wybudowanie ekranów ochronnych oddzielających osiedle od drogi szybkiego ruchu. I teraz, kiedy wreszcie ekrany powstały, okazuje się, że obecne władze miasta razem z jakąś rybnicką firmą planują następną drogę o docelowo bardzo dużym natężeniu ruchu, generującą podobny, co dwupasmówka hałas. Może więc te władze od razu zaczną też starania o wybudowanie kolejnych ekranów ochronnych lub postarają się o przesunięcie tych ciężko wywalczonych o dobre 10 metrów w stronę osiedla. Co ciekawe, na rysunku do projektu planu zagospodarowania oznaczonym nazwą „RYSUNEK_MPZP Ustroń centrum_4.08.2021” przedmiotowej drogi w ogóle nie było. Ciekawe, co się zmieniło od sierpnia, dlaczego nagle ta droga stała się potrzebna? Na pewno po pierwszych konsultacjach zmienił się sam plan i rysunek, oczywiście ewidentnie na gorsze. Charakterystyczne jest to, że w odpowiedzi na krytykę tego wyjątkowo szkodliwego projektu ze strony mieszkańców w trakcie konsultacji, firma z Rybnika ani słowem nie ustosunkowała się do propozycji przedstawionych przez wielu z nich, aby dojazd do nowych osiedli poprowadzić od strony ulicy Myśliwskiej. W takim razie, może władze miasta wytłumaczą mieszkańcom Manhatanu, dlaczego ten narzucający się wręcz dojazd nie jest brany pod uwagę, chociaż takie rozwiązanie jest najlepszym z możliwych i byłoby neutralne dla mieszkańców Manhatanu, a o to przecież wszystkim powinno chodzić. Zastanawiam się też, kto z ramienia miasta Ustroń konsultował fragment planu przestrzennego dotyczący osiedla Manhatan i czy ten ktoś zastanowił się choć przez chwilę, jakie konsekwencje dla mieszkańców osiedla spowoduje budowa nowych dróg wzdłuż ekranów ochronnych. Może ten ktoś jest w stanie w końcu przynajmniej wyobrazić sobie ruchliwą drogę przebiegającą obok okien jego mieszkania lub domu i wyciągnąć z tego wnioski. Już obecnie osiedle Manhatan jest podzielone ulicą Brody, na której z roku na rok natężenie ruchu wzrasta. Ulica ta staje się główną drogą dojazdową z dwupasmówki do centrum miasta. W tej sytuacji planuje się budowę nowych dróg, które jeszcze bardziej spotęgują uciążliwości związane z generowanym przez pojazdy hałasem. Czy to ma jakikolwiek sens i komu ma służyć, bo mieszkańcom osiedla na pewno nie! Nam ta droga jest potrzebna, jak przysłowiowa „dziura w moście”. Podsumowując, jeżeli ten plan – który powinien znaleźć się w najlepszym dla niego miejscu, czyli w koszu na śmieci – wejdzie w życie, to obecne władze miasta zostaną zapamiętane jako te, które nieodwracalnie i na zawsze zniszczyły spokój i komfort życia mieszkańców osiedla Manhatan. To nie będzie powód do dumy i chwały! Absolutnie niedopuszczalne jest bowiem planowanie budowy nowych osiedli kosztem setek mieszkańców Manhatanu, jeżeli można bez najmniejszego problemu i o wiele tańszym kosztem zrealizować tę budowę zachowując dotychczasowy układ komunikacyjny w obrębie osiedla Manhatan i planując dojazd do nowych osiedli od strony ulicy Myśliwskiej. Jestem przekonany, że żaden z radnych, któremu na sercu leży dobro mieszkańców naszego miasta nie podniesie ręki za uchwaleniem tego planu, radni mają przecież służyć mieszkańcom Ustronia i dbać o ich dobro, a nie o dobro deweloperów. Wierzę w to, że tak właśnie jest i zawsze będzie! Otrzymują: 1. Burmistrz Miasta Ustroń 2. Przewodniczący Rady Miasta Ustroń 3. Radni Miasta Ustroń 4. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” 5. Redakcja „Gazety Ustrońskiej”
MSS01 napisał
01-07-2021
Do Burmistrza Miasta Ustroń, Kandydując na stanowisko Burmistrza, deklarował Pan Bezpieczeństwo Mieszkańcom oraz dbałość o Rozwój Statusu Uzdrowiska, jakim niewątpliwie może poszczycić się Ustroń. Z niepokojem i zdumieniem przeczytałem o projekcie, który całkowicie zmienia oblicze Ustronia jako Uzdrowiska, a planowane budynki deweloperskie, usytuowane przy ulicach Parkowa i Hutniczej, całkowicie niszczą Zabytkowe Obiekty jakimi są Muzeum Kuznictwa i Hutnictwa oraz Budynek Hotelu Parkowa. Planowanie jakiejkolwiek zabudowy w tym rejonie, to zamach na Tradycję i Dobra Kultury Narodowej. Ponadto planowana wycinka kilkusetletnich drzew przy ulicy Hutniczej, jest sprzeczna z Duchem Ochrony Pomników Przyrody i nielegalna z punktu widzenia Ekologii i Ochrony Środowiska Naturalnego. Jest wiele innych miejsc w Ustroniu, nadających się do zabudowy i to bez uszczerbku dla Statusu Uzdrowiska. Niszczenie Parku Kuracyjnego w imię Projektu, którego nie akceptuje kilkuset mieszkańców tej dzielnicy Ustronia, budzi moje uzasadnione zdziwienie i pytanie, w czyim interesie leży Dewastacja Parku, wycinka kilkusetletnich drzew będących Pomnikami Przyrody oraz zniszczenie Zabytkowych Obiektów. Muszę wyrazić moją całkowitą dezaprobatę, na poczynania, związane z tzw. Konsultacjami z Mieszkańcami. Wyznaczenie dwutygodniowego terminu do 01 lipca, na ewentualne konsultacje, czyli w okresie szczytu urlopowego, jest co najmniej dziwne i niezrozumiałe. Pośpiech w jakim ten projekt jest forsowany, jest tym bardziej niezrozumiały, że z uwagi na huliganskie wybryki szczególnie w weekendy i to w godzinach od północy do 5 rano, priorytetem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zamieszkującym Centrum Ustronia. Apele mieszkańców do Pana Burmistrza, nie odnoszą skutku, jak chociażby pismo z początku bieżącego roku o założenie monitoringu na ulicy Pakowej, na które odpowiedź nadeszła w formie stwierdzenia, że "Komisja powołana w tym celu, nie widzi takiej potrzeby". Komisja nie widziała potrzeby, a kilka tygodni później znaleziono w Parku przy ulicy Parkowej zwłoki.! Mieszkańcy boją się o swoje mienie, gdyż notorycznie wrzucane są butelki i puszki po piwie i wódce, na okoliczne posesje, dewastowane są okoliczne ławki i płoty, w tym malowane grafiti na murach np. Firmy Azbud przy ulicy Hutniczej. Dziesiątki telefonów do Policji, są dowodem na to, jak bardzo niebezpiecznie zrobiło się w Uzdrowisku Ustroń. Mając poparcie kilkuset mieszkańców okolicy, wnoszę o zaprzestanie dewastacji Uzdrowiska i przeniesienie tego Kuriozalnego Projektu w inne miejsce oraz założenie monitoringu wokół Parku Kuracyjnego. Ponadto, proszę o dostosowanie czasu pracy Straży Miejskiej, do wymogów bezpieczeństwa w Mieście w porach nocnych, szczególnie w weekendy. Z powazaniem Marian Szymaniak
Darfi napisał
01-07-2021
W odniesieniu do proponowanych przez Miasto Ustroń zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wyrażam swój sprzeciw w kwestii rozbudowy historycznego budynku przy ulicy Hutniczej oraz budowy na terenie obszaru Parku Uzdrowiskowego drugiego tzw. "bliźniaczego" budynku . Obiekt ten oraz teren go otaczający są jednymi z najważniejszych, o ile nie najważniejszymi miejscami znajdującymi się na terenie miasta Ustroń. Budynek jest jednym z najstarszych murowanych budynków w naszym mieście. Jest to prawdziwa perełka biorąc pod uwagę jego wartość historyczną. Jego rozbudowa spowoduje zniekształcenie wyobrażenia przyszłych pokoleń nt. jego wyglądu i funkcji, które pełnił. Co się tyczy budowy "bliźniaczego" budynku - żaden z załączników dołączonych do projektu nie wskazuje, że dany budynek będzie pod jakimkolwiek względem podobny do już istniejącego. Według opisu w projekcie - wysokość nowego budynku ma być dostosowana do budynku szkoły, jednak z projektu wynika, iż dany obiekt będzie dużo wyższy. Budowa tężni w środku parku, z dala od monitoringu pogłębi jedynie problem nocnych libacji alkoholowych oraz innych patologicznych zachowań, przez które ludzie coraz bardziej obawiają się spacerów po parku. I o ile mała fontanna lub kilka oczek wodnych, przynoszących chłód, byłby bardzo trafionym pomysłem, o tyle kolejna zabudowa w postaci tężni, wybudowana kosztem terenów zielonych, to niezbyt trafiona idea. Dodawanie w parku kolejnych konstrukcji kosztem zieleni jest zaprzeczeniem tego czego ludzie (zarówno mieszkańcy, jak i osoby przyjezdne) szukają w miastach uzdrowiskowych, a mianowicie ucieczki od zabudowań. Na potwierdzenie tych słów wystarczy przejrzeć opinie i artykuły na portalach i forach internetowych oraz posłuchać opinii osób odwiedzających Ustroń. Park jest idealnym miejscem dla osób z małymi dziećmi oraz osób starszych. Punkt 5 projektu dotyczący modernizacji stawu. Stwierdzenie "nieuciążliwe usługi" jest niejednoznaczne - co jest nieuciążliwe dla jednych, może stanowić dla pozostałych osób spore uniedogodnienie. To samo dotyczy stwierdzenia " dostosowanie do dzisiejszych potrzeb użytkowników" - nie określono jakich potrzeb, więc ciężko stwierdzić czy chodzi o ponownie uruchomienie "kajaków" czy też zmianę charakteru stawu w staw z rybami. Niestety taki ogólnikowy opis utrudnia ustosunkowanie się do wypowiedzi na temat tej części modernizacji. Do zadań miasta należy m.in. ochrona dziedzictwa kulturowego, a także dbanie o zachowanie cech charakterystycznych dla miasta uzdrowiskowego. W dobie, gdy coraz większy nacisk kladzie się na ochronę środowiska, powstają ustawy i rozporządzenia nakładające kary na osoby wycinające drzewa i niszczących tereny zielone, ustawy mające na celu odwrócenie trendu "betonowania" powierzchni na tego typu terenach, nietrafionym pomysłem wydaje się próba "wbudowania" kolejnej wielkiej bryły betonu w miejsce, które ma na celu przybliżyć nas do natury i być swego rodzaju "miejską oazą". Park kuracyjny według opinii jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Ustroniu, a zarazem miejscem, które swoją historią jet związane nierozerwalnie z historią Ustronia i stanowi jego ważną część. Próba jego przebudowy i zabudowy pozostałego terenu zupełnie innym budynkiem (bynajmniej nie bliźniaczym) jest krokiem w stronę wymazywania historii Ustronia, ponieważ następne pokolenia zobaczą jedynie kompleks hotelowo-podobny. Być może w innym miejscu byłby bardziej atrakcyjny albo adekwatny do otoczenia. W planowanym miejscu co najwyżej przekreśli całkowicie walory parku kuracyjnego, które zarówno mieszkańcy, jak i osoby przyjezdne doceniają w obecnej chwili.
Korneliusz napisał
30-06-2021
Zabierając głos w sprawie ogłoszonych przez Burmistrza konsultacji społecznych, dla przedstawionych zbiorczych propozycji zabudowy Ustronia, stwierdzam, że takie „zbiorcze” prowadzenia konsultacji w tych sprawach jest niedopuszczalne. Najazd deweloperów na Ustroń, a właściwie jego mieszkańców, przy akceptacji Gminy, można porównać do najazdu Hunów na starożytny Rzym. Każda sprawa poddawana konsultacji, powinna być wszechstronnie przeanalizowana, na podstawie opinii specjalistów od planowania przestrzennego, od ochrony przyrody, czy też walorów krajobrazowych. Proponowany sposób konsultacji społecznych, „z marszu”, świadczy, że Gmina chce pozbawić głosu mieszkańców Ustronia i możliwości współdecydowania o przyszłym kształcie miasta. Miasto, w zamyśle przedstawionych propozycji, ma stanowić eldorado dla deweloperów, bez dbałości o inne funkcje, jakie samorząd ma spełniać dla mieszkańców miasta. Wg mojej oceny, gdy wizja zysku jest jasna i wyraźna, poczucie moralności bywa ukryte za mgłą, albo co gorsza głęboko w kieszeniach. Wobec czego domagam się anulowania obecnych, w rzeczywistości pozornych konsultacji społecznych, podzielenie spraw na kilka, związanych ze sobą tematem i planowanym miejscem posadowienia. Przed ogłoszeniem konsultacji internetowych, należałoby zasięgnąć fachowych opinii dot. gospodarki przestrzennej i wpływu na przyrodę Ustronia. Ja osobiście protestuję przeciwko umiejscowieniu „tężni solankowej” w Parku Uzdrowiskowym. Od strony ul. Parkowej, a samo pozwolenie na budowę winno być unieważnione. Wokół tej inwestycji, dzieją się dziwne zabiegi. Otóż zostały ogłoszone konsultacje społeczne, z terminem do 1 lipca b.r., zaś na tablicy informacyjnej wypisany jest nr pozwolenia 175, z dnia 17.02.2021 r. !?!? Nikt z kompetentnych osób, nie jest chętny do okazania treści zezwolenia na wycinkę drzew w miejscu, gdzie ma być wybudowana tężnia, ani daty jego wydania. Widocznie jest coś do ukrycia, a wycinka może być nielegalna. W mojej ocenie dla usytuowania tężni zostało wybrane najgorsze, pod każdym względem miejsce w Ustroniu. 1. Zniszczeniu ma ulec, a już częściowo zostało zdewastowane, jedno z najprzyjemniej urządzonych w Parku miejsc. 2. Posadowienie wymaga wycinki drzew w Parku 3. Tężnia w tym miejscu, co jest niemal pewne, będzie w każdy weekend narażona na dewastację, przez rzeczywistych „Hunów”, co może spowodować jej rozszczelnienie i trudne do przewidzenia skutki. 4. Myślę, że można przytaczać jeszcze wiele innych argumentów przeciw usytuowaniu tężni w tym miejscu. Dziwię się, że choć temat wałkowany jest od co najmniej kilku lat nie znaleziono dla tej inwestycji godniejszego miejsca, na przykład: 1) na skwerku za przestankiem autobusowym; 2) na skwerku pomiędzy ul. Mickiewicza i Słoneczną, naprzeciw Willi Kraj, czy wreszcie 3) w Parku Lazarów, gdzie jest kilka „bezkolizyjnych” miejsc, na usadowienie „tężni solankowej”. Proponuję podzielić tematykę zabudowy Ustronia i wyznaczyć realne terminy konsultacji, jeżeli mają to być rzeczywiste a nie pozorowane konsultacje społeczne. Korneliusz Kapołka
MSUstroń napisał
30-06-2021
W odniesieniu do proponowanych przez Miasto Ustroń zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wyrażam swój stanowczy sprzeciw w kwestii budowy na terenie obszaru Parku Uzdrowiskowego jakiegokolwiek budynku mieszkalno-hotelowego. Na obszarze, na którym miałby stanąć „ów” obiekt rosną kilkusetletnie drzewa, gniazduje wiele gatunków ptaków, żyją wiewiórki, nietoperze, a swoje schronienia mają tam, będące pod ścisłą ochroną-jeże. Ponadto, obiekt, o którym mowa, ma wartość historyczną i jest jednym z najstarszych w Ustroniu. Zadaniem miasta powinno być dołożenie wszelkich starań, aby teren parkowy, pozostał terenem parkowym, a nie osiedlowym. Ponadto w planie zagospodarowania powinny się znaleźć miejsca, gdzie żyjące w parku zwierzęta mogłyby ugasić pragnienie. Obecnie takich miejsc brak! W parku powinny się znaleźć przynajmniej dwie płytkie fontanny ( jak w Parku Lazarów ) oraz oczko wodne. Miasto uzdrowiskowe to nie tylko mieszkańcy, turyści, ale również przyroda, o której w dzisiejszych czasach wielu ludzi zapomina! Uważam, że okolice Parku Uzdrowiskowego powinny stać się zieloną strefą, a nie jednym wielkim miejscem parkingowym, gdzie w upalne dni oraz weekendy zamiast czerpać przyjemność ze spaceru czy jazdy na rowerze, wdycha się spaliny, wydobywające się z samochodów, których kierowcy usilnie starają się znaleźć miejsce do parkowania. W projekcie zagospodarowania nie ma także wzmianki o urządzeniach, ograniczających i kontrolujących prędkość samochodów w centrum miasta. Wystarczy bowiem w godzinach wieczornych wyjść na ulicę, aby doświadczyć wątpliwej przyjemności oglądania, a także „słuchania” pędzących na złamanie karku „pseudorajdówek”. Michał Szymaniak
Słoneczna 24 napisał
29-06-2021
Mając na uwadze dbałość o ekologię i klimat w miastach a szczególnie w uzdrowiskach, w całym świecie obserwuje się tworzenie stref zielonych a nie wycinanie drzew i krzewów. Opracowana koncepcja planu zagospodarowanie U-4 przy ul Grażyńskiego przewiduje jednak zabudowanie strefy zielonej ( jedynej w tej części miasta ) a tym samym likwidację drzewostanu, który został sfinansowany z funduszy europejskich w ramach projektu Zielony Ustroń. Należy mieć na uwadze, że latem tereny zielone wpływają na obniżenie temperatury i są miejscem życia dla ptaków, co jest szczególnie ważne w dobie zmian klimatycznych z jakimi przyszło nam się współcześnie zmierzyć. Proponowana zabudowa (galera) zagraża uzdrowiskowemu charakterowi naszego miasta, czyniąc go miastem o charakterze handlowym co może w szybkim czasie spowodować odpływ turystów przyjeżdżających do Ustronia w celach rekreacyjnych. Zabudowa ta spotęguje hałas i zaśmiecenie, które i tak już znacznie wzrosły po wybudowaniu galerii Venus. W związku z powyższym wyrażam sprzeciw do planu zagospodarowania terenu U-4 przy ul. Grażyńskiego i proponuję utworzenie na tym obszarze stałej strefy zieleni. Agnieszka Świątek - Krupa i Tomasz Krupa
SMKU napisał
29-06-2021
OPINIA do: „Koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą” Miasto Ustroń, mimo swej wielowiekowej historii, właściwie nie posiada innych prócz sakralnych i postindustrialnych artefaktów, które tą historię mogłyby zaświadczać. Dlatego też te istniejące powinny być poddane szczegółowej trosce! Takie jest nasze podstawowe stanowisko w konsultowanej sprawie, a które rozwijamy w poniższej opinii. W związku z ogłoszonymi Zarządzeniem nr 132/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 czerwca b.r. konsultacjami społecznymi nad „Koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą” pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie dopuszczonymi w punkcie 3 rzeczonej koncepcji planami rozwoju obszaru Rezydencji Parkowej, tj. dawnego Hotelu „Kuracyjnego”. Ów bezcenny obiekt historyczny, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ustroń pod nr. 94, stanowi integralną część dawnego założenia hutniczo-uzdrowiskowego Huty „Klemensa”. W skład tego ostatniego wchodzi również budynek administracyjny tejże huty wraz ze zbiornikiem wodnym, śluzami, Młynówką oraz odcinkiem historycznej drogi wokół budynku dawnej huty i zbiornika wodnego (wymienione obiekty figurują w Krajowym Rejestrze Zabytków pod poz. A-534/92). Hotel „Kuracyjny” wzniesiony został w latach 1802-1804 z polecenia księcia cieszyńskiego Alberta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego jako pierwszy w Ustroniu piętrowy budynek murowany. Jego budowa zapoczątkowała wzmożony rozwój naszej miejscowości jako uzdrowiska, to tutaj bowiem przeprowadzane były słynne kąpiele żużlowe, w których czynnik leczniczy stanowił pozyskiwany wprost z sąsiedniej huty żużel wielkopiecowy. Ten rodzaj kuracji stanowi unikalny wkład Ustronia w historię światowej balneoterapii, o ile nam wiadomo, metoda ta nie była bowiem do tej pory stosowana w żadnym innym ośrodku leczniczym. Hotel „Kuracyjny” jest zatem nie tylko niezwykle wartościowym zabytkiem architektury postindustrialnej, ale również jedynym w swoim rodzaju symbolem zgodnej, symbiotycznej współegzystencji ciężkiego przemysłu metalurgicznego i cenionego uzdrowiska, do którego, jak wynika z archiwalnych ksiąg meldunkowych, przybywali goście z całej Europy, a nawet z Ameryki. Obiekt ten i jego historia mogą być zatem dla naszej miejscowości powodem do chluby, zwłaszcza w XXI w., kiedy to w wielu krajach całego świata promowana jest koncepcja tzw. zrównoważonego rozwoju, zakładająca łączenie postępu technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego z dbałością o środowisko naturalne w interesie przyszłych pokoleń. W skład zespołu budynków Hotelu „Kuracyjnego” wchodzą trzy zachowane do dziś obiekty: 1. Budynek główny, ciągnący się wzdłuż ul. Hutniczej, oddany do użytku w 1804 r. Swój obecny kształt gmach uzyskał po zmianie konstrukcji dachowej (1897 r.) oraz podniesieniu na piętro skrajnie południowej części (1910 r.). Poza wzmiankowanymi korektami budynek zachował swoją pierwotną formę architektoniczną. 2. Salon Kuracyjny, stanowiący północne skrzydło Hotelu, dobudowany doń w 1868 r. wg projektu słynnego architekta Antona Gollingera. Obiekt, wykorzystywany później jako restauracyjny, zachował do dziś swą pierwotną formę zewnętrzną, o czym świadczą dostępne oryginalne plany architektoniczne. 3. Łazienki do kąpieli żużlowych - niewielki wolnostojący budynek, zlokalizowany w bezpośredniej bliskości głównego obiektu hotelowego, na terenie parceli należącej dziś do Rezydencji Parkowej. Wzniesiony został wg projektu Antona Gollingera w 1868 r., równocześnie z Salonem Kuracyjnym autorstwa tego samego architekta. To tutaj pod koniec lat 60. XIX w. przeniesiono pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania leczniczych kąpieli żużlowych. Bryła tegoż budynku, podobnie jak w powyższym przypadku, zachowała się do dziś w niezmienionej postaci, zgodnej z oryginalnymi planami architektonicznymi. Poddana pod konsultacje społeczne koncepcja zakłada: „odtworzenie zabytkowego obiektu zlokalizowanego na rogu ulic Parkowej i Hutniczej oraz jego nieznaczną rozbudowę w kierunku północnym. Ponadto zakłada budowę drugiego bliźniaczego obiektu od strony wschodniej.” Sformułowanie to nie znajduje jednak niestety odzwierciedlenia w stanowiącej załącznik do koncepcji wizualizacji przestrzennej, przeczącej w sposób jednoznaczny cytowanym wyżej założeniom. Wynika z niej wyraźnie, iż planowane jest zupełne wyburzenie aż dwóch z trzech opisanych wyżej obiektów zabytkowych, tj. Salonu Kuracyjnego oraz budynku łazienek do kąpieli żużlowych. Miałoby to zapewnić wolną przestrzeń, potrzebną do wzniesienia nowego gmachu hotelowego czy też apartamentowego, określonego przez autorów koncepcji mianem „obiektu bliźniaczego” względem Hotelu „Kuracyjnego”, co w świetle definicji zaczerpniętej ze Słownika Języka Polskiego PWN („bliźniaczy - jednakowy, identyczny; też: złożony z dwóch jednakowych części”) wydaje się być wyraźnym nadużyciem, biorąc pod uwagę, iż chodzi o obiekt około trzykrotnie większy od pierwotnego, a ponadto zrealizowany w całkowicie odmiennym kształcie i stylu architektonicznym. Bryła zachowanego gmachu hotelowego z 1804 r. ma być ponadto znacząco zmodyfikowana m.in. poprzez wydłużenie jej w kierunku północnym o ok. 75%. Tak dalece idących zmian nie sposób określić mianem „nieznacznej rozbudowy w kierunku północnym”, ani tym bardziej „odtworzeniem zabytkowego obiektu”. Oznaczają one nie tylko gruntowną przebudowę dawnego kompleksu kuracyjnego, ale również wyraźne zaburzenie całego układu przestrzennego dawnego założenia Huty „Klemensa”. Wykazana powyżej jaskrawa niezgodność planowanej koncepcji zagospodarowania przestrzennego z mającą ją ilustrować wizualizacją czyni rozważany projekt wewnętrznie niespójnym, wzbudza ponadto wśród nas obawy co do dalszego losu niezwykle cennego, unikatowego kompleksu architektonicznego dawnego Hotelu „Kuracyjnego”, wobec którego, jako obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ustroń, w świetle art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568) władze gminne winny „zapewnić warunki prawne, organizacyjne i finansowe, umożliwiające trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie”, a także zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. W związku z powyższym wnosimy o takie doprecyzowanie poddanej pod dyskusję koncepcji zagospodarowania przestrzennego rzeczonego obszaru, które zagwarantowałaby wymagane ustawą zabezpieczenie obiektów o bezcennym znaczeniu historycznym. Proponowana koncepcja zdaje się również nie przewidywać budowy na przedmiotowym obszarze dodatkowych parkingów niezbędnych do obsługi tak okazałego, jak sugeruje to wizualizacja, obiektu hotelowo-apartamentowego. Obecnie przy ul. Hutniczej i Parkowej znajdują się jedynie dwa niewielkie parkingi (za budynkiem Zespołu Szkół Technicznych oraz wzdłuż wschodniego odcinka ul. Parkowej) o łączne dostępności ok. 40 miejsc. Są one ponadto w znacznej części stale wykorzystywane przez personel i uczniów zespołu szkolnego, pracowników pobliskich zakładów pracy, osoby wypoczywające na terenie Parku Kuracyjnego jak również uczestników wydarzeń kulturalnych odbywających się w miejskim amfiteatrze. Niebawem do tegoż grona dołączą również kuracjusze korzystający z nowobudowanej tężni solankowej. Ponadto obie wzmiankowane ulice są stosunkowo wąskie i charakteryzują się niewielką przepustowością, zaś ul. Hutnicza jest dodatkowo w części swego biegu jednokierunkowa. Powyższe czynniki sprawiają, iż zapewnienie należytej płynności ruchu, jak również koniecznej liczby miejsc parkingowych staje pod znakiem zapytania. Pragniemy dowiedzieć się, czy w zaistniałej sytuacji planowana jest budowa nowego parkingu, a jeśli tak, jaka ma być jego lokalizacja i charakter - czy będzie to obiekt naziemny, czy też podziemny. W tym drugim przypadku, czy plan jego budowy uwzględnia fakt, iż przedmiotowy teren usiany jest siecią nieczynnych już, ukrytych pod ziemią odnóg pomocniczych kanału wodnego Młynówka, służących pierwotnie do regulacji przepływu wody w tym sztucznym cieku wodnym oraz transportu drewna do produkcji węgla drzewnego dla potrzeb zakładu hutniczego. Fakt ten może utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację ewentualnych działań budowlanych. Zasadnym jest również pytanie, czy zlecone zostały ekspertyzy gwarantujące, iż rozległe prace ziemne, związane z realizacją planowanej inwestycji, nie będą stanowić zagrożenia dla znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych, figurujących w Krajowym Rejestrze Zabytków. Ponadto warto w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, iż w rzeczonym rejestrze figuruje praktycznie cała historyczna droga, pokrywająca się z przebiegiem obecnej ul. Hutniczej, a więc i ona objęta jest ścisłą ochroną, wykluczającą ingerencję w jej układ. Nie można również pominąć faktu, iż Park Kuracyjny jest jedynym na terenie śródmieścia względnie rozległym obszarem o charakterze parkowym. Sąsiedztwo dużego, gwarnego kompleksu hotelowego, względnie apartamentowego, wydatnie zmniejszy walory wypoczynkowe tego obiektu, którego atuty stanowi wszak możliwość wypoczynku w ciszy, wśród zieleni, w sprzyjających relaksowi okolicznościach przyrody. Wzmożony ruch uliczny, będący nieuniknioną konsekwencją realizacji planowanej inwestycji, wpłynie również negatywnie na bezpieczeństwo osób korzystających z parku. Podsumowując, w świetle wskazanych wyżej wątpliwości, na które zarówno treść poddawanej pod społeczną rozwagę koncepcji zagospodarowania przestrzennego, jak i towarzyszące jej wizualizacje przestrzenne nie dają jasnej odpowiedzi, uważamy, iż dopuszczone przez nią do realizacji na terenie Rezydencji Parkowej inwestycje wydają się wysoce niewskazane - w pierwszym rzędzie ze względu na ryzyko destrukcji bezcennych obiektów zabytkowych (które rzeczona wizualizacja wprost zakłada), a ponadto z powodu wątpliwości co do jej dopracowania pod względem logistyczno-infrastrukturalnym i komunikacyjnym. Karol Brudny Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń Franciszek Giecek Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń
Ania napisał
28-06-2021
Bardzo proszę o wyjaśnienie wizualizacji przestrzennej, która zaprzecza opisowi koncepcji „odtworzenie zabytkowego obiektu zlokalizowanego na rogu ulic Parkowej i Hutniczej". Z wizualizacji wynika wyraźnie, iż planowane jest zupełne wyburzenie aż dwóch, z trzech obiektów zabytkowych, tj. Salonu Kuracyjnego oraz budynku łazienek do kąpieli żużlowych. Gmina powinna dbać o obiekty zabytkowe (budynek ten figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ustroń pod nr. 94 stanowi wraz z budynkiem administracji dawnej huty oraz zespołem pohutniczych urządzeń hydrotechnicznych (poz. A-534/92 Krajowego Rejestru Zabytków) integralną część dawnego założenia hutniczo-uzdrowiskowego Huty „Klemensa”), a nie godzić się na burzenie większości z bardzo dobrze zachowanego budynku. Z wizualizacji jasno wynika, że chodzi o obiekt około trzykrotnie większy od pierwotnego, a ponadto zrealizowany w całkowicie odmiennym kształcie i stylu architektonicznym. Bryła zachowanego gmachu hotelowego z 1804 r. ma być ponadto znacząco zmodyfikowana m.in . poprzez wydłużenie jej w kierunku północnym o ok. 75%. Tak dalece idących zmian nie sposób określić mianem „nieznacznej rozbudowy w kierunku północnym”, ani tym bardziej „odtworzeniem zabytkowego obiektu”. Miasto powinno się zastanowić nad tworzeniem kolejnych cmentarzysk takich jak "Zeta Park" gdzie mieszkańców jest dużo mniej niż osób przyjeżdżających tylko na ferie i święta... Tworzenie tak wielkiego budynku w największym kompleksie parkowym w Ustroniu wydaje się najgorszą z ostatnich decyzji, która znacząco obniży wartość wypoczynkową parku. Gdzie zostały zaplanowane parkingi do Tego obiektu? Jak, już i tak wąskie drogi mają być przepustowe kiedy znacząco zwiększy się ilość mieszkań na ulicy Hutnicze?
TG napisał
28-06-2021
Burmistrz Miasta Ustronia Przemysław Korcz Dot. konsultacji społecznych zgodnie z zarządzeniem nr 192/2021 z dnia 14.06.2021 – koncepcja opracowanego planu zagospodarowania w Ustroniu. 1. Wyrażam sprzeciw do planu zagospodarowania terenu U-4 przy ul. Grażyńskiego. Opracowana koncepcja przewiduje zabudowę jedynej strefy zielonej w części miejskiej, wiodącej do dzielnicy uzdrowiskowej Zawodzie. Przewidziana jest kolejna dwukondygnacyjna galeria, zatem nastąpi likwidacja istniejącego starego drzewostanu wraz z nowymi nasadzeniami, pieniądze zostały pozyskane na ten cel (Zielony Ustroń) z funduszy europejskich. Bezpowrotnie utracony zostanie kolejny zielony obszar, jeden z ostatnich w tym obrębie, przeznaczony dla mieszkańców Ustronia, kuracjuszy i wczasowiczów. Władze miasta w pierwszej kolejności powinny dbać o mieszkańców, którym należy zapewnić spokój, a nie potęgować hałas, zaśmiecanie i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie w miastach, a szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych preferowane jest tworzenie stref zielonych i wypoczynku, a nie wycinka drzew i krzewów. Pamiętać jednocześnie należy, że parki obniżają temperaturę w upalne dni, w porównaniu do miejsc zabudowanych i wyłożonych betonową nawierzchnią. Dlatego proponuję utworzenie na tym obszarze stałej strefy zieleni (ZI). Zastanawia również chęć budowania nowych punktów usługowych, w sytuacji, gdy już działające punkty mają problemy ekonomiczne i trudności ze sprzedażą. Przedstawiona koncepcja obejmująca teren U-4 wydaje się być absurdalną i bardzo kontrowersyjną. 2. Rozbudowa Urzędu Miasta w południowej strefie Rynku o kolejny budynek również nie wydaje się być koncepcją zasadną. W gestii Urzędu Miasta znajduje się budynek Rynek 4, do którego zgodnie z planami mają zostać przeniesione niektóre Wydziały i Rada Miasta. Przy braku funduszy na bieżące potrzeby planowanie kolejnych wydatków związanych z budową nowego obiektu w południowej części Rynku uważam za bezcelowe. Tutaj również budowa wpłynie na ograniczenie stref zielonych. Wszechobecna komputeryzacja powinna zmniejszać liczbę urzędników, a nie powodować powielania stanowisk administracyjnych. 3. Czy budowa nowych apartamentów w sąsiedztwie Parku Kuracyjnego i Amfiteatru jest konieczna? Aktualnie w Ustroniu prowadzone są w licznych miejscach budowy apartamentów. Należy się cieszyć, że Ustroń się rozwija. Jednak w miejscach już tradycyjnych oraz wieloletnich imprez i zajęć rekreacyjnych budowa nowych obiektów może okazać się nietrafioną inwestycją, szczególnie dla mieszkańców. Podsumowanie: Plan zagospodarowania przestrzennego winien realizować i zaspokajać potrzeby mieszkańców Ustronia. Biorąc pod uwagę stan obecny zauważalny jest „konflikt” wynikający z zaproponowanej nowej koncepcji. W żadnym stopniu nie można dopuścić do tego, by zapisy nowego planu wpływały bezpośrednio na pogorszenie jakości życia społeczności lokalnej, a niestety proponowany dokument wprowadza takie rozwiązania.
Anonim napisał
27-06-2021
Koncepcja dotycząca zmian na ul. Grażyńskiego jest skandaliczna. Obecnie już brakuje miejsc parkingowych przy istniejącej na ul. Grażyńskiego galerii, delikatesach, i pub'ie tete - a tete, co powoduje obciążenie dla mieszkańców osiedla generałów. Ponadto na ul. Grażyńskiego już brakuje zieleni i nie zgadzam się na wycięcie jakichkolwiek drzew oraz likwidację trawników, a tym bardziej w celu wybudowania obiektu handlowo- usługowo- gastronomicznego. W Ustroniu takich obiektów nie brakuje!
RJ napisał
26-06-2021
Jolanta Rottermund Ewa Keller Wielopolska Ustroń Ul. Słoneczna 30 Burmistrz Miasta Ustronia Przemysław Korcz Dot. konsultacji społecznych zgodnie z zarządzeniem nr 192/2021 z dnia 14.06.2021 – koncepcja opracowanego planu zagospodarowania w Ustroniu. 1. Wyrażam sprzeciw do planu zagospodarowania terenu U-4 przy ul. Grażyńskiego. Opracowana koncepcja przewiduje zabudowę jedynej strefy zielonej w części miejskiej, wiodącej do dzielnicy uzdrowiskowej Zawodzie. Przewidziana jest kolejna dwukondygnacyjna galeria, zatem nastąpi likwidacja istniejącego starego drzewostanu wraz z nowymi nasadzeniami, pieniądze zostały pozyskane na ten cel (Zielony Ustroń) z funduszy europejskich. Bezpowrotnie utracony zostanie kolejny zielony obszar, jeden z ostatnich w tym obrębie, przeznaczony dla mieszkańców Ustronia, kuracjuszy i wczasowiczów. Władze miasta w pierwszej kolejności powinny dbać o mieszkańców, którym należy zapewnić spokój, a nie potęgować hałas, zaśmiecanie i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie w miastach, a szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych preferowane jest tworzenie stref zielonych i wypoczynku, a nie wycinka drzew i krzewów. Pamiętać jednocześnie należy, że parki obniżają temperaturę w upalne dni, w porównaniu do miejsc zabudowanych i wyłożonych betonową nawierzchnią. Dlatego proponuję utworzenie na tym obszarze stałej strefy zieleni (ZI). Zastanawia również chęć budowania nowych punktów usługowych, w sytuacji, gdy już działające punkty mają problemy ekonomiczne i trudności ze sprzedażą. Przedstawiona koncepcja obejmująca teren U-4 wydaje się być absurdalną i bardzo kontrowersyjną. 2. Rozbudowa Urzędu Miasta w południowej strefie Rynku o kolejny budynek również nie wydaje się być koncepcją zasadną. W gestii Urzędu Miasta znajduje się budynek Rynek 4, do którego zgodnie z planami mają zostać przeniesione niektóre Wydziały i Rada Miasta. Przy braku funduszy na bieżące potrzeby planowanie kolejnych wydatków związanych z budową nowego obiektu w południowej części Rynku uważam za bezcelowe. Tutaj również budowa wpłynie na ograniczenie stref zielonych. Wszechobecna komputeryzacja powinna zmniejszać liczbę urzędników, a nie powodować powielania stanowisk administracyjnych. 3. Czy budowa nowych apartamentów w sąsiedztwie Parku Kuracyjnego i Amfiteatru jest konieczna? Aktualnie w Ustroniu prowadzone są w licznych miejscach budowy apartamentów. Należy się cieszyć, że Ustroń się rozwija. Jednak w miejscach już tradycyjnych oraz wieloletnich imprez i zajęć rekreacyjnych budowa nowych obiektów może okazać się nietrafioną inwestycją, szczególnie dla mieszkańców. Podsumowanie: Plan zagospodarowania przestrzennego winien realizować i zaspokajać potrzeby mieszkańców Ustronia. Biorąc pod uwagę stan obecny zauważalny jest „konflikt” wynikający z zaproponowanej nowej koncepcji. W żadnym stopniu nie można dopuścić do tego, by zapisy nowego planu wpływały bezpośrednio na pogorszenie jakości życia społeczności lokalnej, a niestety proponowany dokument wprowadza takie rozwiązania.
Anonim napisał
26-06-2021
Burmistrz Miasta Ustronia Przemysław Korcz Dot. konsultacji społecznych zgodnie z zarządzeniem nr 192/2021 z dnia 14.06.2021 – koncepcja opracowanego planu zagospodarowania w Ustroniu. 1. Wyrażam sprzeciw do planu zagospodarowania terenu U-4 przy ul. Grażyńskiego. Opracowana koncepcja przewiduje zabudowę jedynej strefy zielonej w części miejskiej, wiodącej do dzielnicy uzdrowiskowej Zawodzie. Przewidziana jest kolejna dwukondygnacyjna galeria, zatem nastąpi likwidacja istniejącego starego drzewostanu wraz z nowymi nasadzeniami, pieniądze zostały pozyskane na ten cel (Zielony Ustroń) z funduszy europejskich. Bezpowrotnie utracony zostanie kolejny zielony obszar, jeden z ostatnich w tym obrębie, przeznaczony dla mieszkańców Ustronia, kuracjuszy i wczasowiczów. Władze miasta w pierwszej kolejności powinny dbać o mieszkańców, którym należy zapewnić spokój, a nie potęgować hałas, zaśmiecanie i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie w miastach, a szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych preferowane jest tworzenie stref zielonych i wypoczynku, a nie wycinka drzew i krzewów. Pamiętać jednocześnie należy, że parki obniżają temperaturę w upalne dni, w porównaniu do miejsc zabudowanych i wyłożonych betonową nawierzchnią. Dlatego proponuję utworzenie na tym obszarze stałej strefy zieleni (ZI). Zastanawia również chęć budowania nowych punktów usługowych, w sytuacji, gdy już działające punkty mają problemy ekonomiczne i trudności ze sprzedażą. Przedstawiona koncepcja obejmująca teren U-4 wydaje się być absurdalną i bardzo kontrowersyjną. 2. Rozbudowa Urzędu Miasta w południowej strefie Rynku o kolejny budynek również nie wydaje się być koncepcją zasadną. W gestii Urzędu Miasta znajduje się budynek Rynek 4, do którego zgodnie z planami mają zostać przeniesione niektóre Wydziały i Rada Miasta. Przy braku funduszy na bieżące potrzeby planowanie kolejnych wydatków związanych z budową nowego obiektu w południowej części Rynku uważam za bezcelowe. Tutaj również budowa wpłynie na ograniczenie stref zielonych. Wszechobecna komputeryzacja powinna zmniejszać liczbę urzędników, a nie powodować powielania stanowisk administracyjnych. 3. Czy budowa nowych apartamentów w sąsiedztwie Parku Kuracyjnego i Amfiteatru jest konieczna? Aktualnie w Ustroniu prowadzone są w licznych miejscach budowy apartamentów. Należy się cieszyć, że Ustroń się rozwija. Jednak w miejscach już tradycyjnych oraz wieloletnich imprez i zajęć rekreacyjnych budowa nowych obiektów może okazać się nietrafioną inwestycją, szczególnie dla mieszkańców. Podsumowanie: Plan zagospodarowania przestrzennego winien realizować i zaspokajać potrzeby mieszkańców Ustronia. Biorąc pod uwagę stan obecny zauważalny jest „konflikt” wynikający z zaproponowanej nowej koncepcji. W żadnym stopniu nie można dopuścić do tego, by zapisy nowego planu wpływały bezpośrednio na pogorszenie jakości życia społeczności lokalnej, a niestety proponowany dokument wprowadza takie rozwiązania.
Anonim napisał
25-06-2021
Kilka uwag do zaproponowanego planu zagospodarowania terenu U-4 w Ustroniu. W pierwotnych planach każdego uzdrowiska priorytetem były i są obok działalności podstawowej tereny zielone, które mają stworzyć stosowny klimat do szybszego pozyskiwania zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Tereny zielone zarówno w strefie A, jak i w samym uzdrowisku powinny umożliwiać wypoczynek, regeneracje sił, ponadto powodować prawidłową gospodarkę wodną. Tym samym nie dopuszczając do przewagi zabudowanej przestrzeni. W całym cywilizowanym świecie zazielenianie miast góruje nad krótkowzrocznymi trendami komercjalizacji. Istniejąca część parku w mieście przy ulicy Grażyńskiego nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi ani sąsiadujących parcel. Wobec powyższego stosownym byłoby głębsze zastanowienie się nad proponowaną bezpowrotnie zmianą zagospodarowania terenu U-4. Wobec powyższego jestem przeciwny przedstawionej propozycji.
Kazimierz Krzywda napisał
25-06-2021
Burmistrz Miasta Ustronia Przemysław Korcz Dot. konsultacji społecznych zgodnie z zarządzeniem nr 192/2021 z dnia 14.06.2021 – koncepcja opracowanego planu zagospodarowania w Ustroniu. 1. Wyrażam sprzeciw do planu zagospodarowania terenu U-4 przy ul. Grażyńskiego. Opracowana koncepcja przewiduje zabudowę jedynej strefy zielonej w części miejskiej, wiodącej do dzielnicy uzdrowiskowej Zawodzie. Przewidziana jest kolejna dwukondygnacyjna galeria, zatem nastąpi likwidacja istniejącego starego drzewostanu wraz z nowymi nasadzeniami, pieniądze zostały pozyskane na ten cel (Zielony Ustroń) z funduszy europejskich. Bezpowrotnie utracony zostanie kolejny zielony obszar, jeden z ostatnich w tym obrębie, przeznaczony dla mieszkańców Ustronia, kuracjuszy i wczasowiczów. Władze miasta w pierwszej kolejności powinny dbać o mieszkańców, którym należy zapewnić spokój, a nie potęgować hałas, zaśmiecanie i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie w miastach, a szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych preferowane jest tworzenie stref zielonych i wypoczynku, a nie wycinka drzew i krzewów. Pamiętać jednocześnie należy, że parki obniżają temperaturę w upalne dni, w porównaniu do miejsc zabudowanych i wyłożonych betonową nawierzchnią. Dlatego proponuję utworzenie na tym obszarze stałej strefy zieleni (ZI). Zastanawia również chęć budowania nowych punktów usługowych, w sytuacji, gdy już działające punkty mają problemy ekonomiczne i trudności ze sprzedażą. Przedstawiona koncepcja obejmująca teren U-4 wydaje się być absurdalną i bardzo kontrowersyjną. 2. Rozbudowa Urzędu Miasta w południowej strefie Rynku o kolejny budynek również nie wydaje się być koncepcją zasadną. W gestii Urzędu Miasta znajduje się budynek Rynek 4, do którego zgodnie z planami mają zostać przeniesione niektóre Wydziały i Rada Miasta. Przy braku funduszy na bieżące potrzeby planowanie kolejnych wydatków związanych z budową nowego obiektu w południowej części Rynku uważam za bezcelowe. Tutaj również budowa wpłynie na ograniczenie stref zielonych. Wszechobecna komputeryzacja powinna zmniejszać liczbę urzędników, a nie powodować powielania stanowisk administracyjnych. 3. Czy budowa nowych apartamentów w sąsiedztwie Parku Kuracyjnego i Amfiteatru jest konieczna? Aktualnie w Ustroniu prowadzone są w licznych miejscach budowy apartamentów. Należy się cieszyć, że Ustroń się rozwija. Jednak w miejscach już tradycyjnych oraz wieloletnich imprez i zajęć rekreacyjnych budowa nowych obiektów może okazać się nietrafioną inwestycją, szczególnie dla mieszkańców. Podsumowanie: Plan zagospodarowania przestrzennego winien realizować i zaspokajać potrzeby mieszkańców Ustronia. Biorąc pod uwagę stan obecny zauważalny jest „konflikt” wynikający z zaproponowanej nowej koncepcji. W żadnym stopniu nie można dopuścić do tego, by zapisy nowego planu wpływały bezpośrednio na pogorszenie jakości życia społeczności lokalnej, a niestety proponowany dokument wprowadza takie rozwiązania.
Anna R. napisał
25-06-2021
Burmistrz Miasta Ustronia Przemysław Korcz Dot. konsultacji społecznych zgodnie z zarządzeniem nr 192/2021 z dnia 14.06.2021 – koncepcja opracowanego planu zagospodarowania w Ustroniu. 1. Wyrażam sprzeciw do planu zagospodarowania terenu U-4 przy ul. Grażyńskiego. Opracowana koncepcja przewiduje zabudowę jedynej strefy zielonej w części miejskiej, wiodącej do dzielnicy uzdrowiskowej Zawodzie. Przewidziana jest kolejna dwukondygnacyjna galeria, zatem nastąpi likwidacja istniejącego starego drzewostanu wraz z nowymi nasadzeniami, pieniądze zostały pozyskane na ten cel (Zielony Ustroń) z funduszy europejskich. Bezpowrotnie utracony zostanie kolejny zielony obszar, jeden z ostatnich w tym obrębie, przeznaczony dla mieszkańców Ustronia, kuracjuszy i wczasowiczów. Władze miasta w pierwszej kolejności powinny dbać o mieszkańców, którym należy zapewnić spokój, a nie potęgować hałas, zaśmiecanie i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie w miastach, a szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych preferowane jest tworzenie stref zielonych i wypoczynku, a nie wycinka drzew i krzewów. Pamiętać jednocześnie należy, że parki obniżają temperaturę w upalne dni, w porównaniu do miejsc zabudowanych i wyłożonych betonową nawierzchnią. Dlatego proponuję utworzenie na tym obszarze stałej strefy zieleni (ZI). Zastanawia również chęć budowania nowych punktów usługowych, w sytuacji, gdy już działające punkty mają problemy ekonomiczne i trudności ze sprzedażą. Przedstawiona koncepcja obejmująca teren U-4 wydaje się być absurdalną i bardzo kontrowersyjną. 2. Rozbudowa Urzędu Miasta w południowej strefie Rynku o kolejny budynek również nie wydaje się być koncepcją zasadną. W gestii Urzędu Miasta znajduje się budynek Rynek 4, do którego zgodnie z planami mają zostać przeniesione niektóre Wydziały i Rada Miasta. Przy braku funduszy na bieżące potrzeby planowanie kolejnych wydatków związanych z budową nowego obiektu w południowej części Rynku uważam za bezcelowe. Tutaj również budowa wpłynie na ograniczenie stref zielonych. Wszechobecna komputeryzacja powinna zmniejszać liczbę urzędników, a nie powodować powielania stanowisk administracyjnych. 3. Czy budowa nowych apartamentów w sąsiedztwie Parku Kuracyjnego i Amfiteatru jest konieczna? Aktualnie w Ustroniu prowadzone są w licznych miejscach budowy apartamentów. Należy się cieszyć, że Ustroń się rozwija. Jednak w miejscach już tradycyjnych oraz wieloletnich imprez i zajęć rekreacyjnych budowa nowych obiektów może okazać się nietrafioną inwestycją, szczególnie dla mieszkańców. Podsumowanie: Plan zagospodarowania przestrzennego winien realizować i zaspokajać potrzeby mieszkańców Ustronia. Biorąc pod uwagę stan obecny zauważalny jest „konflikt” wynikający z zaproponowanej nowej koncepcji. W żadnym stopniu nie można dopuścić do tego, by zapisy nowego planu wpływały bezpośrednio na pogorszenie jakości życia społeczności lokalnej, a niestety proponowany dokument wprowadza takie rozwiązania.
Anonim napisał
25-06-2021
Burmistrz Miasta Ustronia Przemysław Korcz Dot. konsultacji społecznych zgodnie z zarządzeniem nr 192/2021 z dnia 14.06.2021 – koncepcja opracowanego planu zagospodarowania w Ustroniu. 1. Wyrażam sprzeciw do planu zagospodarowania terenu U-4 przy ul. Grażyńskiego. Opracowana koncepcja przewiduje zabudowę jedynej strefy zielonej w części miejskiej, wiodącej do dzielnicy uzdrowiskowej Zawodzie. Przewidziana jest kolejna dwukondygnacyjna galeria, zatem nastąpi likwidacja istniejącego starego drzewostanu wraz z nowymi nasadzeniami, pieniądze zostały pozyskane na ten cel (Zielony Ustroń) z funduszy europejskich. Bezpowrotnie utracony zostanie kolejny zielony obszar, jeden z ostatnich w tym obrębie, przeznaczony dla mieszkańców Ustronia, kuracjuszy i wczasowiczów. Władze miasta w pierwszej kolejności powinny dbać o mieszkańców, którym należy zapewnić spokój, a nie potęgować hałas, zaśmiecanie i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie w miastach, a szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych preferowane jest tworzenie stref zielonych i wypoczynku, a nie wycinka drzew i krzewów. Pamiętać jednocześnie należy, że parki obniżają temperaturę w upalne dni, w porównaniu do miejsc zabudowanych i wyłożonych betonową nawierzchnią. Dlatego proponuję utworzenie na tym obszarze stałej strefy zieleni (ZI). Zastanawia również chęć budowania nowych punktów usługowych, w sytuacji, gdy już działające punkty mają problemy ekonomiczne i trudności ze sprzedażą. Przedstawiona koncepcja obejmująca teren U-4 wydaje się być absurdalną i bardzo kontrowersyjną. 2. Rozbudowa Urzędu Miasta w południowej strefie Rynku o kolejny budynek również nie wydaje się być koncepcją zasadną. W gestii Urzędu Miasta znajduje się budynek Rynek 4, do którego zgodnie z planami mają zostać przeniesione niektóre Wydziały i Rada Miasta. Przy braku funduszy na bieżące potrzeby planowanie kolejnych wydatków związanych z budową nowego obiektu w południowej części Rynku uważam za bezcelowe. Tutaj również budowa wpłynie na ograniczenie stref zielonych. Wszechobecna komputeryzacja powinna zmniejszać liczbę urzędników, a nie powodować powielania stanowisk administracyjnych. 3. Czy budowa nowych apartamentów w sąsiedztwie Parku Kuracyjnego i Amfiteatru jest konieczna? Aktualnie w Ustroniu prowadzone są w licznych miejscach budowy apartamentów. Należy się cieszyć, że Ustroń się rozwija. Jednak w miejscach już tradycyjnych oraz wieloletnich imprez i zajęć rekreacyjnych budowa nowych obiektów może okazać się nietrafioną inwestycją, szczególnie dla mieszkańców. Podsumowanie: Plan zagospodarowania przestrzennego winien realizować i zaspokajać potrzeby mieszkańców Ustronia. Biorąc pod uwagę stan obecny zauważalny jest „konflikt” wynikający z zaproponowanej nowej koncepcji. W żadnym stopniu nie można dopuścić do tego, by zapisy nowego planu wpływały bezpośrednio na pogorszenie jakości życia społeczności lokalnej, a niestety proponowany dokument wprowadza takie rozwiązania. Ustroń 25.06.2021
Joanna Kotarska napisał
23-06-2021
Uważam, że w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą należałoby przewidzieć możliwość budowy budynków o funkcji pensjonatowej z odpowiednim ograniczeniem kubaturowym. Turystyka jest stale rozwijającym się elementem gospodarki Miasta, mającym kluczowe znaczenie dla wzrostu jego atrakcyjności. Niezaprzeczalnym faktem jest stale rosnące zapotrzebowanie na miejsca noclegowe (pensjonatowe) i odpowiednie zapisy z planie zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru dopuszczające funkcję pensjonatową w budynkach na nim wzniesionych odpowiadałyby zapotrzebowaniu branży turystycznej w tym rejonie.
Anonim napisał
22-06-2021
Moja wypowiedź będzie odnosić się bezpośrednio do koncepcji rewitalizacji obszaru stawu kajakowego a nie do całości koncepcji z racji, że ten obszar dotyczy mnie bezpośrednio jako osoby mieszkającej przy ul. Hutniczej. Sam pomysł rewitalizacji stawu kajakowego i jego obszaru przyjęłam z ogromną nadzieją, że w końcu w tym obszarze coś się zadzieje gdyż wydaje mi się, że jest to miejsce zapomniane przez naszych włodarzy a tym bardziej przez turystów. Kiedyś wizytówka miasta obecnie straszy i podupada. Zanim odniosę się do propozycji rewitalizacji miasta może kilka słów na temat stanu obecnego tego obszaru. 1. Chodniki i ulica Hutnicza- Chodnik przy ulicy Hutniczej w stanie opłakanym, nie pamiętam by kiedykolwiek był remontowany. Jest to taki chodnik do którego mam wrażenie nikt się nie przyznaje. Nie jest zamiatany (w sezonie letnim rozbite butelki po alkoholu, ale o tym w dalszej części), nie jest odśnieżany (w sezonie zimowym odśnieżana jest tylko ulica Hutnicza, a nie chodnik). Ulica Hutnicza przez okres wakacyjno/weekendowy jest jednym wielkim parkingiem i aż strach pomyśleć co tu się będzie działo jeżeli w rezydencji parkowej mają powstać mieszkania. Co z parkingiem dla tych mieszkań? Od około 3-4 lat wjazd od strony południowo-wschodniej na ul. Hutnicza jest dwukierunkowy. Jest to decyzja nieodpowiedzialna stwarzająca duże niebezpieczeństwo w momencie zjazdu i wyjazdu z ul. Hutniczej. 2. Kosze na śmieci- bezpośrednio przy stawie kajakowym od strony Hutniczej jest jeden kosz. To jest powodem tego, że na chodniku i ścieżce przy stawie wiecznie leżą butelki po alkoholu i inne pozostałości po nocnych imprezach na stawie, które służby porządkowe nie sprzątają. 3. Nocne imprezy na stawie kajakowym- w sezonie letnim staw kajakowy zmienia się w jedną wielką imprezownie. Bawiąca się młodzież jak i „zasiedziali bywalcy” są bardzo uciążliwi poprzez swoje głośne zachowanie i częste awantury. Całodobowy sklep „Duet” znajdujący się przy ulicy 3 Maja tylko sprzyja takim praktykom. Dlatego nie dziwi mnie, że miejsce to przestało być atrakcyjne dla turystów. Nawet przez dzień „menelstwo” siedzi przy alkoholu nad stawem i wcale się z tym nie kryje. Jeżeli nie znajdzie się rozwiązanie tego problemu to mimo, że zrobimy rewitalizacje stawu to i tak nikt nie będzie tam przychodził- żadna to atrakcja dla rodzin z dziećmi. 4. Monitoring- w dzisiejszych czasach monitoring powinien być czymś oczywistym a jednak nic bardziej mylnego. Bezpośrednio przed moim domem usytuowana jest kamera z monitoringu miejskiego, więc niby wszystko ok, ale jak się okazuje jest to tylko atrapa… Planując rewitalizację trzeba koniecznie pomyśleć o monitoringu tego miejsca- rozwiązało by to problem imprez na stawie kajakowym, a także zapobiegałoby aktom wandalizmu takimi jak niedawne w parku przy rynku, który został niedawno odnowiony. 5. Drzewa- Wokół stawu kajakowego rosną ogromne lipy, które podczas halnego mogą stwarzać duże zagrożenie dla budynków mieszkalnych (były już przypadki przewróconego drzewa, czy połamanych gałęzi). Spadające liście dostają się bezpośrednio na posesję a z racji wprowadzonego limitu oddawania śmieci bio jest to w tej chwili problem. Wysokość drzew przyczynia się do dużego zacienienia posesji a z racji posiadanej instalacji fotowoltaicznej jest to też problem. Idealne w tym miejscu byłyby formowane drzewa parkowe, które nie osiągają tak dużych rozmiarów lub znaczne przycięcie obecnych drzew. 6. Glony na stawie- Staw nie jest wizytówką przez glony zbierające się na zbiorniku wodnym. Pływanie rowerami wodnymi lub kajakami pośród glonów to żadna atrakcja W momencie gdy woda ze stawu jest spuszczona w upalne dni smród jest nie do wytrzymania. Jaki jest pomysł na pozbycie się tego, czy nie jest wymagany remont całego zbiornika? Jeżeli chodzi o sam projekt rewitalizacji to dlaczego na siłę chcemy stworzyć coś nowego? Dlaczego nie spojrzymy w przeszłość i nie zaczerpniemy stamtąd inspiracji. Wokół stawu były dawniej murki w których od strony tafli były zamontowane światła, które wieczorową porą oświetlały taflę wody, a na środku była piękna, duża fontanna bez porównania do dzisiejszej. Wszystko to zostało zniszczone. Pomysł promenady uważam za nietrafiony i wyrażam kategoryczny sprzeciw. Tym bardziej, że ma być zlokalizowana od strony południowo - wschodniej, czyli bezpośrednio koło domów. W domu chcemy zaznać ciszy i spokoju a nie mieć zlokalizowane pod oknem miejsce gdzie będą tłoczyć się ludzie i skąd będzie rozchodzić gwar i hałas. Reasumując zanim zaczniecie wielkie plany i projekty rewitalizacji tego obszaru zastanówcie się co dziś możecie zrobić aby miejsce to było bezpieczne i atrakcyjne dla mieszkańców jak i turystów. I to powinno być punktem wyjścia przy tworzeniu planów rewitalizacji, bo po co komu nowa promenada skoro zaraz obok na ławeczce będą siedzieć osoby spożywające alkohol, a jeszcze dalej będzie leżało szkło ze zbitych butelek i śmieci po nocnych imprezach. Z poważaniem Mieszkańcy ul. Hutniczej
Libusek1 napisał
18-06-2021
Ustroń z każdą tego typu realizowaną koncepcją staje się coraz brzydszy. Budowa budynku pomocniczego obok ratusza czy budowa budynków wzdłuż ul. Grażyńskiego (naprzeciw willi Astra i przed Hotelem Olympic - tam gdzie czasem gra indianin) to totalne nieporozumienie. Koncepcja niszczy to co w centrum Ustronia najcenniejsze: zieleń. Jaki jest sens zabudowywać korytarz powietrzny dochodzący do rynku? Za chwilę w centrum miasta udusimy się już od tego smogu. Fakt, że zadrzewienie wzdłuż ulicy Grażyńskiego jest chaotyczne i zaniedbane - trzeba nad nim popracować a nie wyrżnąć w pień i postawić nowe budynki. Zajmijcie się lepiej ruiną straszącą za hotelem Olympic, która podobno kiedyś miała być basenem. W mojej opinii to skandal, za który ktoś powinien odpowiedzieć. Nie niszczcie tego co obecnie w centrach miast najcenniejsze - zieleni. PS zwracajcie więcej uwagi na pielęgnację drzew. To wstyd by przy kładce za amfiteatrem stał już któryś rok z rzędu zupełnie suchy świerk. Zamiast dobudowywać kolejny budynek do urzędu miasta lepiej wygonić od czasu do czasu urzędników w teren. Niech się przejdą i zobaczą, które drzewa stoją zupełnie suche i trzeba je niezwłocznie wyciąć, które gałęzie trzeba obciąć by poprawić ogólny stan drzew itp. Jestem mgr inż. architektury krajobrazu, mieszkam w Ustroniu ale od lat pracuję w zawodzie na terenie Czech i rażą mnie takie rzeczy. Nasi południowi sąsiedzi wyprzedzili nas o lata świetlne w tym zakresie. Jak nie macie osoby która miałaby o tym jakieś pojęcie (a na to wygląda) to mogę za darmo od czasu do czasu przejść się z osobą decyzyjną w temacie zieleni po Ustroniu i wyjaśnić co należałoby zrobić. Podsumowując mój komentarz dotyczący koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego napiszę krótko: opamiętajcie się! Pozdrawiam Michał Kopczyński kopczynski2016@outlook.com
Anonim napisał
17-06-2021
Rozbudowa centrum miasta jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dobrze by było tylko żeby plany brały pod uwagę mieszkańców którzy mieszkaja na stałe w tym mieście. Dlatego powinno się pilnować żeby proponowane budynki oraz ich przeznaczenie zwiększyły atrakcyjność miasta nie tylko dla turystów ale właśnie dla mieszkańców naszego miasta. Rewitalizacja stawu kajakowego jest bardzo potrzebna gdyż obiekt znów popada w coraz gorszy stan techniczny.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017