Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)





Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017