Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń koncepcji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017