Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017