Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017