Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Wit Kozub napisał
11-11-2021
Nie mogę odnieść się do proponowanej uchwały, po wybraniu każdego z linków pojawia się komunikat "dokument jest niedostępny" lub "plik jest niedostępny". Wnoszę o ponowne przeprowadzenie konsultacji po naprawieniu błędów.
Ewa napisał
10-11-2021
Zamiast corocznego, drastycznego podnoszenia stawki za odbiór odpadów, należałoby bardziej uszczelnić system nakładania i pobierania opłat. Wiele osób nie deklaruje rzeczywiście zamieszkałej liczby osób w nieruchomościach, żeby zmniejszyć opłaty lub ich uniknąć. Ustalanie coraz wyższej stawki spowoduje wzrost takiego zachowania. Należałoby się również przyjrzeć osobom deklarującym posiadanie nieruchomości w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Wiele osób zamieszkuje te nieruchomości stale, całymi rodzinami, a opłacają stawkę ryczałtową roczną, która jest niewspółmierna do wysokości produkowanych przez takie rodziny odpadów. Niektórzy właściciele "domków letniskowych" w ogóle nie uiszczają opłaty, składając oświadczenia o nieprzebywaniu w takich nieruchomościach. Proponuję także monitoring miejsc, w których umieszczone są duże kontenery na odpady (np. Dobka czy Nierodzim), gdzie osoby, które nie płacą, masowo pozbywają się śmieci.
Anonim napisał
09-11-2021
W związku z bardzo dużą podwyżką ceny ze wywóz śmieci (ponad 20 % w porównaniu do 2021 roku) uważam, iż w tej cenie odpady segregowane powinny być odbierane co najmniej 2 razy w miesiącu. W moim gospodarstwie domowym około 95 % odpadów jest posegregowana. Przez cały miesiąc mieszkańcy gromadzą worki z odpadami segregowanymi w garażu lub wokół domu albo na swój koszt (dodatkowy) wywożą na PSZOK, a odpady zmieszane (których mieszkańcy powinni mieć jak najmniej) są wywożone 2 razy w miesiącu.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017