Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospdarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017