Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany uchwały nr XXVIII/415/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017