Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017