Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat oraz projektu aktu prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komu

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017