Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017