Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gmine w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017