Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną (...)

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017