Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017