Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu zmiany aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017