Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawiew ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli określonych nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017