Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017