Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017