Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego w sprawie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017