Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Anonim napisał
28-01-2020
W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat należałoby doprecyzować par. 1 pkt 3 tak aby wynikało z niego, że wyższa stawka opłaty dotyczy sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów w sposób selektywny.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017