Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultaje projektu uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017