Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017