Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiący dochód gminy.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017