Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne projektu aktu prawa miejscowego w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017