Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Anonim napisał
24-04-2020
W związku z projektem uchwały w sprawie zwolnień z podatku do nieruchomości zgłaszam następujące spostrzeżenia: z art. 15p ustawy z dnia 02.03.2020 r. dotyczącej tarczy antykryzysowej wynika, że ustawodawca miał na myśli zwolnienie przedsiębiorców, którym pogorszyła się płynność finansowa, a którzy są jednocześnie podatnikami podatku od nieruchomości za działalność gospodarczą. A więc zwolniony będzie ten przedsiębiorca (podatnik), który prowadzi działalność objętą zakazem (ponieważ takie kryterium zwolnienia jest przewidziane w Państwa uchwale). W ustawie wprowadzono bowiem zwolnienie podmiotowe, czyli zwolniony jest ten kto prowadzi działalność gospodarczą objętą zakazem (stanowisko to wynika również z pisma Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r. przesłanego do wojewodów oraz prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych). Czytając Państwa uchwałę można odnieść wrażenie, że w podatku od nieruchomości zwolnione są grunty, budynki i budowle, na których prowadzona jest działalność objęta zakazem, ale można mieć wątpliwości, który podmiot jest zwolniony. Należałoby sprecyzować, że zwolniony jest ten przedsiębiorca, którego działalność została ograniczona.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017