Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017