Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017