Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017