Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Wit Kozub napisał
10-11-2020
Jestem zdecydowanie przeciwny proponowanym przez UM w Ustroniu stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Proponowane 33zł opłaty podstawowej - za osobę z nieruchomości jest aż o 7zł wyższa niż obowiązująca obecnie, co stanowi podwyżkę o ponad 25%! Roczny koszt opłaty śmieciowej dla 4 osobowej rodziny wzrośnie z 1248zł do 1584 czyli o 336zł. Obciążenia mieszkańców okolicznych gmin są o średnio o kilkadziesiąt procent niższe od stawek proponowanych w opiniowanej uchwale np. Istebna - 16zł, Wisła 20zł, Goleszów - 24zł, Skoczów - 26zł (od 01.07.2020 - 30.06.2021), Cieszyn 15zł, Chybie - 11zł, Strumień - 20zł, Hażlach - 19,50zł, Zebrzydowice - 16zł (dane pochodzą z materiałów dostępnych na stronach internetowych poszczególnych gmin). Większość z w/w gmin uchwały o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami przyjmowała w latach ubiegłych. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawdziłem jak kształtują się stawki opłat w nowo przyjętych uchwałach Rad Gmin (data publikacji październik - listopad br.): Jaworze - 30zł, Bielsko-Biała - 26zł, Sosnowiec - 27,70zł, Poczesna - 18zł, Imielin - 18zł, Olsztyn - 29zł, Tychy - 26zł, Tarnowskie Góry - 21zł, Goczałkowice Zdrój - 25zł, Żywiec - 26,50zł. Na przykładzie powyższych danych, nawet biorąc pod uwagę fakt, że część samorządów dopłaca do obioru śmieci z własnego budżetu, wyraźnie widać jak proponowane stawki dalece odbiegają od średniej wojewódzkiej. Zamiast po raz kolejny w ostatnich latach nakładać na mieszkańców co raz to większe obciążenia finansowe powinno się dążyć racjonalniejszego gospodarowania odpadami. W uzasadnieniu do uchwały pojawia się kwota 723,60zł za Mg frakcji Bio (stanowi ona ok. 16% masy całkowitej odpadów). Na stronach internetowych firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów cena 1Mg trawy, liści, odpadów leśnych to około 40zł (o kodzie 02 01). Składowisko w Gliwicach wycenia jeden Mg bio na 216zł/brutto, a Zagład Gospodarki Odpadami w Bielsku - Białej na 350zł. Skąd więc taka cena? Dlaczego nie poszukiwać możliwości oddawania w/w frakcji do kompostowni lub biogazowni (najbliższa w Kostkowicach). Czy były w ogóle podejmowane takie próby? Konieczne jest także, moim zdaniem uszczelnienie systemu deklaracji śmieciowych. Wiele osób faktycznie mieszkających w Ustroniu opłaca śmieci w miejscu stałego zameldowania, bądź nie płaci w ogóle. Od niedawna Straże Gminne i Miejskie dostały narzędzie, które pozwala karać osoby uchylające się od złożenia deklaracji mandatami. Podsumowując uważam, że proponowana w uchwale stawka za odbiór odpadów komunalnych jest nieakceptowalna, a zbilansowania kosztów gospodarki komunalnej UM Ustroń powinien szukać poprzez oszczędności i uszczelnienie systemu.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017