Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli określonych nieruchomości

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017