Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017