Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej projektu aktu prawa miejcowego w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017