Wypowiedzi dla konsultacji spolecznych

Konsultacje w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Wszystkie prawa zastrzeżone © konsultacje.ustron.pl 2017